Фирмата проектира и разработва хардуер, софтуер и фърмуер за системи под управлението на едночипови компютри с модули за вграждане. Тя е с голям опит в разработката на системи за безналични разплащания с POS терминали, смарт карти, навигационни системи за превозни средства на базата на GPS/GSM/GPRS, високонадеждни и високозащитени системи за комуникация, системи за радиокомуникация и идентификация.

 

Разработва се цялостно както собствен дизайн, така и по поръчка на клиент на базата на фамилийте микроконтролери на Atmel AVR, Intel 8051, Zilog Z80 и др., като се проектира хардуера аналогов и/или цифров, разработва се печатна платка, пускат се и се настройват образци на изделието. Разработва се и необходимия софтуер/фърмуер за изделието на базата на езиците за програмиране C или Asembler. Работи се под Linux и Microsoft операционни системи, като се ползват и съответните им варианти за вграждане (embedded). Добре се познава Microsoft Visual Studio .NET средата и съответните среди за програмиране на Linux. Проектират се и се разработват бази данни на базата на MySQL и Microsoft SQL, а така също и уеб програмиране на базата на PHP.

Фирмата има богат опит в разработката на приложения за POS терминали, включително OPT и всякакъв спомагателен софтуер за симулация и тестване съвместим с европейските системи за безналични разплащания. Приложенията могат да поддържат почти всички познати видове магнитни карти и широк набор от карти с чип, смарт карти , включително и по стандарта EMV.

Стремежа е да се проектират висококачествени и гъвкави продукти и изделия, така че да се предлагат най-добрите решения за всеки отделен клиент. Проектираното във фирмата преминава множество тестове и изпитания, а след реализация на пазара се осъществява бърза и качествена техническа поддръжка и сервиз.1998 - 2018 Вюпойнт ООД
Created by ABC Design & Communication