Фирма Вюпойнт е основана като 100% частна компания в началото на 1994 година от Красимир Захариев и Георги Пенков - инженери по радиоелектроника. Те са работили в Института по техническа кибернетика и роботика към Българска академия на науките, като водещи разработчици и ръководители на разработки на компютърна, развойна и видеообработваща техника. Целта на създаването на фирмата е да се приложи натрупания опит по създаването и настройката на такава техника в условията на частния бизнес, като се търсят начини за максимално отговаряне на изискванията на клиента.

Още от самото начало целта е успешно да се съчетаят търговската, консултантска и сервизна дейност, така че клиента да получи качествено обслужване в целия цикъл на закупуване и експлоатация на компютърна техника и периферия. Предлагат се както готови компютърни решения от водещи световни производители, така и окомплектвани с части от различни доставчици на хардуер. Освен това се предлагат собствени решения и разработка по поръчка на хардуер и софтуер, така че да се покрият и някои специфични изисквания на клиенти.

Благодарение на внимателния подбор на специалисти, фирма Вюпойнт за кратко време изгражда високопрофесионален екип и създава имидж на коректен търговски партньор и висококомпетентен сервиз за компютърна техника. Сключват се договори за сервиз на техника на фирмите Apple и CTX. Фирмата работи много активно, като оторизиран партньор на Hewlett Packard и Compaq. Утвърждава се собствена търговска марка за асемблирани компютри – Vision, която се предлага с едно изключително добро съотношение цена/качество. През 2000/2001 година Вюпойнт достига до 6-то място по обем на продажбите на асемблирани компютърни системи в България.

Същевременно фирмата развива и дейност по разработка на хардуер и софтуер по поръчка. През 1999 година сключва договор с германска компания за разработка на специализиран хардуер и софтуер за ПОС терминали и системи за разлащания с пластмасови карти. Разработките се извършват съвместно със специалисти от Германия, Швеция, Швейцария, Англия и Русия и са серфицирани успешно за работа в някои от страните на европейския пазар. От началото на 2004 година Вюпойнт се занимава и с разработка на хардуер и софтуер за ембедед системи. Реализирана е собствена разработка на устройство за следене и навигация на превозни средства през Web, чрез GPS система.

През 2002 година фирма Вюпойнт сертифицира системата си за контрол на качеството на своята дейност по международния стандарт ISO 9001:2000.

През 2001 година се сключва договор за изключителен за България сервиз на преносими компютри на Fujitsu- Siemens (Fujitsu Technology Solutions), а през 2003 година и договор за изключителен за България сервиз на монитори на Fujitsu- Siemens  (Fujitsu Technology Solutions). По-късно са сключени и договори за сервиз настолни компютри и работни станции, сървъри и сторидж системи на Fujitsu- Siemens  (Fujitsu Technology Solutions).

През 2004 година се сключва договор за сервиз на преносими компютри и монитори Prestigio.

През 2009 година се сключва и договор за сервиз на пълната гама изделия на Acer.Същата година сключва договор и за сервиз на Lenovo Ideapad и HannsG/HannSpree, като подизпълнител на Profi Service Hungary.

Служителите на Вюпойнт са високо- квалифицирани специалисти. Всички работещи в сервизния отдел са с висше техническо образование, а в търговския отдел са с висше техническо или икономическо образование. Голяма част от тях редовно преминават курсове на обучение за продажби и сервиз в някои световно известни фирми като Hewlett Packard, COMPAQ, Fujitsu- Siemens (Fujitsu Technology Solutions), Tektronix, Intel, Microsoft , Cisco и др.1998 - 2018 Вюпойнт ООД
Created by ABC Design & Communication