Необходими документи за предявяване на гаранционни претенции: оригинали или копия на попълнена гаранционна карта, фактура или касова бележка. Моля изпратете писмено кратко описание на дефекта, име за контакт, телефон и имейл за обратна връзка.
 

Documents required for warranty claims: originals or copies of a warranty card filled, invoice or cash receipt. Please send a short description of the defect in writing, a contact name, a telephone number and an email for feedback.


Необходимо е устройството да бъде добре опаковано - по възможност в оригиналната опаковка, а ако липсва такава в подходящ добре уплътнен кашон, за да се избегнат евентуални повреди при транспорта. При неподходяща опаковка е възможно отказване на отстраняване на повреди или обезщетение на повредени устройства по време на траспорта.
 

The device must be well packed - preferably in the original packaging and, if missing, in a properly sealed box to avoid possible during transportation. In the case of inappropriate packaging, it may be possible to refuse failure repairs or compensation for damaged devices during transportation.

Моля почиствайте и дезифекцирайте добре устройствата преди изпращане за сервиз!
Моля не обръщайте мастилени принтери обратно поради опасност от изтичане на мастилата!


Please clean and disinfect the devices thoroughly before sending for service!
Please do not turn inkjet printers back due to the risk of ink leaks!


Всички гаранционни устройства от марките: Lenovo Ideapad, ASUS, Acer, Fujitsu, HannsG/ Hannspree, Epson и Neffos (TP-Link) се изпращат чрез куриер Транспрес  http://www.transpress.bg/bg/e-transpress/transport-request , заявки на телефон *5015 (0800 1 5050, 0700 1 5050, 02 9480700)  или на мейл адрес orders@transpress.bg, като само в този случай транспортните разходи са за сметка на Вюпойнт ООД. Не е необходимо да се прави застраховка, тъй като устройствата са застраховани при транспорт с куриерска фирма Транспрес! Ако клиентът желае може да ползва услугите на други куриери за негова сметка.
 

All warranty devices of the brands: Lenovo Ideapad, ASUS, Acer, Fujitsu, HannsG / Hannspree, Epson and Neffos (TP-Link) are shipped by courier Transpress http://www.transpress.bg/en/e-transpress/transport-request, requests by phone * 5015 (0800 1 5050, 0700 1 5050, 02 9480700) or by email orders@transpress.bg, as only in this case the transportation costs are at Viewpoint Ltd expense. No insurance is required as the devices are insured during transportation by a Transpress courier company! If the customer wishes, he can use the services of other couriers at his expense.


Всички гаранционни устройства внос на Асбис от марките: Redmond, Prestigio, Canyon/ Trustmaster, Razer, Level One, Microlab, Kingston HDD/USB flash се изпращат чрез куриер Интерлогистика https://www.interlogistica.bg/bg/ - телефон за заявка 0700 12 144, като само в този случай транспортните разходи са за сметка на фирма Асбис. Ако клиентът желае може да ползва услугите на други куриери за негова сметка.

All warranty devices imported by Asbis from brands: Redmond, Prestigio, Canyon / Trustmaster, Razer, Level One, Microlab, Kingston HDD / USB flash are shipped by courier Interlogistics https://www.interlogistica.bg/en/ - requests by phone 0700 12 144, as only in this case the transportation costs are at Asbis expenseIf the customer wishes, he can use the services of other couriers at his expense.


Устройства за извънгаранционни ремонти може да изпращате с избран от Вас куриер за Ваша сметка, подходящо застраховани по Ваша преценка и според възможностите на куриера.

You can send devices for out of warranty with a courier of your choice at your expense, properly insured at your discretion and according to the courier's capabilities.


Адрес на получателя: гр. София, бул. Арсеналски №81А, Вюпойнт ООД.

Recipient's address: 81A Arsenalski Blvd., Viewpoint Ltd.


ВАЖНО: Преди изпращане на устройства за сервиз ASUS моля да ни уведомите предварително на офис телефоните, като изберете връзка с отдел ASUS или на имейл адрес: m_ivanova@viewpoint.bg

IMPORTANT: Before sending ASUS devices for repair, please notify us in advance on the office phones by selecting a connection to ASUS department or by email: m_ivanova@viewpoint.bg

Уважаеми клиенти, моля заплащайте дължимите към нас суми само по сметки:
в Изипей
: BG14ESPY40040035467748 (BIC: ESPYBGS1) - такса около 1.2%
или
в Уникредит Булбанк: BG32UNCR96601021041504 (BIC: UNCRBGSF)

Dear customers, please pay the amounts due to us only in accounts:
at Easypay: BG14ESPY40040035467748 (BIC: ESPYBGS1) - fee about 1.2%
or
at UniCredit Bulbank: BG32UNCR96601021041504 (BIC: UNCRBGSF)

Фирмени новини
АДРЕС
1421 София,
бул. „Арсеналски“ 81А

тел:
(+359 2) 988 9170, 988 9171,
(+359 2) 963 128, 963 1705,

Работно време:
9.00 - 18.00 ч. във всички официални работни дни в България